Tiráž

 

Zodpovídá

Melitta ČR s.r.o.

Radlická 1/19

150 00 Praha 5

Česká republika

 

Telefon: +420 222 581 713

Fax: +420 222 581 716

E-mail: info@melitta.cz

IČO: 25601211, DIČ: CZ25601211

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spis. zn. C53867


Kontakt pro ochranu dat
Ringstr. 99, 32427 Minden
Tel.: +49 (0)571 86 0
E-Mail: data-protection@melitta.com

Koncepce, design

NEUE DIGITALE GmbH
Kreativagentur für digitales Marketing
An Avenue A | Razorfish company
Falkstrasse 5
60487 Frankfurt am Main

Telephone: +49 (0)69 704030
Fax: +49 (0)69 70403500
E-mail: info@neue-digitale.de
Internet: http://www.neue-digitale.de

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi společností Melitta ČR a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.


Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

1) V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. A predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., a to subjektu ARS, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname ARS, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk  .

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

3) ARS môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Content Management System, programování

it.x informationssysteme gmbh

- Smart E-Business Integration -
Line-Eid-Str. 1
78467 Konstanz

Telephone: +49 (0)7531 8927300
Fax: +49 (0)7531 8927329
Internet: http://www.itx.de

Hofmann GmbH

Marketing, Werbung & Design
Theodor-Heuss-Str. 36
78467 Konstanz

Telephone: +49 (0)7531 13240
Fax: +49 (0)7531 132450
Internet: http://www.hofmann-gmbh.com

Úvěr

#23226305 © Barbara Pheby Fotolia
#7792915 © Martin Garnham  Shutterstock
#13424562 © Unpict Fotolia
#29059567 © Tyler Olson Shutterstock
#6187926 © Teamarbeit Fotolia
#13219452 © Kimsonal Fotolia
#22101691  © Elena Stepanova Fotolia
#15707455 © Jan Martin Will Shutterstock
#56349061 © Maigi Shutterstock
#2390296 © Lise Gagne iStockphoto
#14635067 © DustyPixel iStockphoto
#11905739 © EduLeite iStockphoto
#11468154 © ivan-96 iStockphoto
#11905706 © EduLeite iStockphoto
#15894621 © DavorLovincic iStockphoto
#4823962 © IMAGINARIUS iStockphoto
#3223751 © Sayarikuna iStockphoto
#8391634 © Kevin Landwer-Johan iStockphoto
#5942029 © alantobey iStockphoto
#14985584 © tuchkovo iStockphoto